หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับท่านที่เคยมารับบริการ หรือ มาติดต่อกับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย  
 

ช่องทางการตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับท่านที่เคยมารับบริการ หรือ มาติดต่อกับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ตามลิงค์ด้านล่าง หรือ แสกน QR Code ได้เลยค่ะ (ตอบแบบสำรวจ EIT ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/20kf5t

--- ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ
--- ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคลท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 15.32 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย