หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
สมาชิกสภา
 
 


 
นายทัตเทพ งามสม
ประธานสภา อบต.บางลาย
 


 
นายนาวา สุขหนุน
รองประธานสภาอบต. บางลาย


 
นางนงนุช ชูยุทธ
เลขานุการสภา อบต.บางลาย
 
สมาชิกสภา
 


นางสาวสำอางค์ หอมทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1


นางสมปอง ทับทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2


นายสมศักดิ์ สุภาผล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2


นายมนูญ ดิสนา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3


นายธนะรัตน์ ศรีนาราง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4


นางนิภาวรรณ ศรีนาราง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4


นายสุรสิทธิ์ โภคพูล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5


นายชัยวัฒน์ ชูแหวน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5


นายผล ใจประดิษฐ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6


นายสุทิน มีจาด
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6


นายธาราวุฒิ เคลือบบุญสอน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7


นายสาคร ทองกล่ำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7


นายนพพร ทับทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8


นายสิน ประสาท
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8


นายเสน่ห์ สงวนสิน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย